บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น
LEO
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด (บาท)
12.90
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (2.38%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,296,606
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.70 - 13.00