บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น
LEO
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด (บาท)
11.90
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.40 (-3.25%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,798,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.80 - 12.40