บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น
LEO
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด (บาท)
12.70
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
324,749
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.60 - 12.80