บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น
LEO
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด (บาท)
12.10
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (2.54%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
607,164
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.80 - 12.10