บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น
LEO
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด (บาท)
11.30
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.88%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
337,758
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.20 - 11.40
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
Q1/2565
1,651.56
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
Q1/2565
90.85
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
Q1/2565
1,659.26
ข่าวล่าสุด
29
มิ.ย. 2565
แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนใน บจ. แซดพีเอส คอร์เปอเรชั่น การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับ บจ. เอสเค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ และยกเลิกการเข้าลงทุนใน บจ. เวิลดิ์แอร์ โลจิสติกส์
อ่านเพิ่มเติม...
14
มิ.ย. 2565
เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง LINE OA : @LEO-Insight
อ่านเพิ่มเติม...
06
มิ.ย. 2565
การเผยแพร่หนังสือแจ้งจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ
อ่านเพิ่มเติม...