คำถามที่พบบ่อย

LEO ดำเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ครบวงจร ลักษณะการให้บริการ สามารถสรุปขั้นตอนการให้บริการได้ดังนี้

 1. วางแผนเส้นทาง และวิธีการขนส่งที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 2. บริหารจัดการระวางกับสายเดินเรือหรือสายการบิน
 3. ดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งในประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง
 4. บริการขนส่งภายในประเทศ ทั้งในประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง รวมถึงการขนส่งผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
 5. บริการรับจัดเก็บ แบ่งแยก และกระจายสินค้า รวมถึงการบรรจุหีบห่อ ทั้งในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง
 • บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศทางทะเล
  บริการขนส่งสินค้าทั้งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ให้บริการครอบคลุมท่าเรือทั่วทุกทวีป มากกว่า 350 เมือง ใน 190 ประเทศทั่วโลก
 • บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศทางอากาศ
  บริการขนส่งสินค้าทางอากาศไม่ว่าสินค้าจะชิ้นเล็ก หรือมีน้ำหนักมากผ่านเครือข่ายสายการบินมืออาชีพไปยัง Airport ปลายทางทั่วโลก
 • บริการขนส่งสินค้าโครงการและสินค้าขนาดใหญ่
  บริการขนส่งสินค้าที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการขนส่งเป็นพิเศษ ซึ่งไม่สามารถบรรจุในตู้คอนเทน เนอร์ปกติได้ อาทิ เครื่องจักรขนาดใหญ่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมปิโตร เคมี หรือพลังงาน เป็นต้น ซึ่งเราเป็นหนึ่งในเครือข่ายของกลุ่มสมาชิก The Worldwide Project Consortium Ltd. (WWPC) ที่เป็นเครือข่ายของผู้ชำนาญในการขนส่งสินค้าแบบ Project Cargo อยู่ ทั่วโลก
 • บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน
  บริการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกไปยังประเทศในแถบอินโดจีน ได้แก่ ประเทศพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ สามารถให้บริการได้ทั้ง รถบรรทุกสี่ล้อและหกล้อ, รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งตู้คอนเทนเนอร์เย็นและแห้ง
 • บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
  LEO ได้รับใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operator หรือ “MTO”) จาก กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม ทางบริษัทฯ สามารถให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางทะเลในรูปแบบผสมผสานอย่างต่อเนื่อง ที่ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและมีค่าใช้จ่ายมีความรวดเร็วเหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก มีจำนวนมาก หรือสินค้าที่บริการด้านการขนส่งทางอากาศ หรือทางเรือไปไม่ถึง
 • บริการคลังสินค้า
  เรามีศูนย์โลจิสติกส์/กระจายสินค้าระหว่างประเทศ การจัดการบริหารคลังสินค้าตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริการบริหารคลังสินค้าครบวงจรด้วยระบบ WMS การควบคุมการหยิบจ่ายสินค้ารวมถึงการ กระจายสินค้านอกจากนี้เรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้บริการการขนส่งโดยรถภายในประเทศ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของการจัดการขนส่งหลายรูปแบบ
 • บริการห้องเก็บของส่วนตัว (LEO Self Storage )
  บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าขนาดเล็ก (Self/Mini Storage) ที่มีบริการห้องเก็บของให้เช่าด้วยออฟชั่นหลากหลายตั้งแต่ขนาด 1 ตารางเมตรไปจนถึง 30 ตารางเมตร
 • บริการอื่นๆ

  >>บริการขนส่งแบบเร่งด่วน
  Hand Carry / Onboard Courier (OBC) สำหรับสินค้าที่มีความเร่งด่วนมาก ๆ บริการขนส่งแบบด่านพิเศษ (On Board Courier Service) เป็นหนึ่งในบริการที่ขนส่งที่รวดเร็วที่สุด เหมาะกับสินค้าเช่น mold ต้นแบบสินค้าเพื่อส่งผลิต, การส่งตัวอย่างเลือดหรือเนื้อเยื่อเพื่อทำการตรวจสอบ หรือการส่งชิ้นส่วนเครืองจักรไปซ่อมพร้อมรอรับกลับเป็นต้น สินค้าจะถูกนำติดตัวไปกับพนักงานในฐานะผู้โดยสารและส่งตรงถึงมือผู้รับ

  >>บริการจัดหาประกันภัยสินค้า
  ให้บริการทำประกันภัยสินค้าซึ่งจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจและมั่นใจในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าโดยประกันภัยสินค้าจะคุ้มครองความเสียหาย หรือความสูญหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้าทั้งทางบก และทางอากาศ

  >>บริการด้านพิธีการศุลกากร
  บริการดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก ทั้งในส่วนที่เป็นใบขนปากระวาง หรือใบขนแบบ BOI รวมถึงใบขนชนิดพิเศษต่างๆ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวก ลดเวลา และขั้นตอนในการดำเนินพิธีการศุลกากรให้ท่าน

  >>บริการบรรจุหีบห่อ
  ให้บริการบรรจุสินค้าบน Pallet การตีลังไม้ การทำ Lashing และบริการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยสามารถให้บริการได้ทั้งใน และนอกพื้นที่ของลูกค้าทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายมิให้เกิดกับสินค้าของท่าน

ชั้นนำของคนไทยและเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าอย่างครบวงจร (Logistics Service Provider) ไม่ว่าจะเป็นทาง SEA Freight, AIR Freight, CUSTOMS CLEARANCE, TRANSPORTATION, INSURANCE โดยมีการติดตามงานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางและมีจุดแข็งดังนี้

 • มีบุคคลากรและทีมงานที่มีคุณภาพ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานมานานกว่า 30 ปี
 • อัตราค่าระวางมีความเหมาะสม ทั้งค่าระวางการขนส่งสินค้าทางเรือ ทางอากาศ และมีหน่วยงานที่ ดำเนินพิธีการทางศุลกากรเอง
 • สำหรับเอกสาร B/L (Bill of Lading) ทุกฉบับของบริษัทฯ มีการทำประกันภัยคุ้มครองความ รับผิดชอบ (Liability Insurance) ของผู้ประกอบการขนส่งกับบริษัทประกันภัยชั้นนำลูกค้าจึง ไว้วางใจต่อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • มีพนักงานขายที่มีความรู้และความสามารถในการให้บริการมากกว่า 40 คน
 • บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคมในการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-Modal Transport Operator - MTO) และเป็นสมาชิกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ(TIFFA), สมาชิกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ(TAFA), สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย (The Customs Broker and Transportation Association of Thailand หรือ “CTAT”) อันเป็นหลักประกันที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี
 • บริการจัดแพ็คและบรรจุหีบห่อสินค้าตามใบสั่งซื้อ
 • บริการจัดแพ็คและบรรจุสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน และผนึกกล่องอย่าเรียบร้อยพร้อมสำหรับการจัดส่ง
 • บริการจัดส่งสินค้า
 • บริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าทั่วประเทศและทั่วโลก
 • บริการกล่อง และ Locker เก็บของส่วนตัว

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในคราวถัดไป