ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มในปฏิทิน
23 พฤศจิกายน 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2565 เวลา 11.15 - 12.00 น. เพิ่มในปฏิทิน
24 สิงหาคม 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2565 เวลา 11.15 - 12.00 น. เพิ่มในปฏิทิน
25 พฤษภาคม 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2565 เวลา 11.15 - 12.00 น. เพิ่มในปฏิทิน
28 เมษายน 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เวลา 10.00 น. โดย ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพิ่มในปฏิทิน
03 มีนาคม 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564 เวลา 11.15 - 12.00 น. เพิ่มในปฏิทิน