รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/03/2566 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ 36,700,500 11.47
2. นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล 27,486,600 8.59
3. บริษัท ที เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด 21,648,100 6.77
4. คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 19,340,000 6.04
5. นาย วิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์ 16,400,000 5.13
6. SINOKOR MERCHANT MARINE COMPANY LIMITED 15,000,800 4.69
7. นาย สุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี 10,300,000 3.22
8. น.ส. ศรีไพร เอกวิจิตร์ 10,222,000 3.19
9. นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร 9,700,000 3.03
10. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 9,000,000 2.81