รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/08/2565 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ 45,700,500 14.28
2. นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล 29,030,000 9.07
3. บริษัท ที เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด 21,648,100 6.77
4. คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 19,340,000 6.04
5. นาย วิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์ 16,370,000 5.12
6. SINOKOR MERCHANT MARINE COMPANY LIMITED 15,000,800 4.69
7. นาย สุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี 10,300,000 3.22
8. น.ส. ศรีไพร เอกวิจิตร์ 10,222,000 3.19
9. นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร 8,920,000 2.79
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,418,211 2.32