ราคาหลักทรัพย์

LEO

12.70
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ :
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
324,749
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
4,127,580
ราคาเปิด
12.60
วันก่อนหน้า
12.70
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.60 - 12.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.20 - 18.00