ราคาหลักทรัพย์

LEO

14.90
+0.10 (0.68%)
ปรับปรุงเมื่อ :
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,071,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
60,217,830
ราคาเปิด
14.90
วันก่อนหน้า
14.80
ช่วงราคาระหว่างวัน
14.60 - 15.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.05 - 18.00