บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น
LEO
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด (บาท)
10.50
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,388,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.30 - 10.80