บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น
LEO
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด (บาท)
5.85
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-1.68%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,373,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.85 - 6.05