บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น
LEO
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด (บาท)
11.50
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.86%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,071,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.40 - 11.70